اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر ناصر شاه‏نوشی فروشانی
سردبیر: دکتر بیژن قهرمان
شاپا چاپی: ۵۴۷۴-۲۴۲۳
تلفن: ۰۵۱۳-۸۸۰۴۶۴۳
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی- ترویجی

دریافت نسخه XML این شماره

سرمقاله

سرمقاله و یادداشت کوتاه

بیژن قهرمان; محمد فاضلی

آب، اقتصاد و مدیریت

کیفیت آب و فاضلاب

تعداد مشاهده : 34 صفحه 21-28 PDF

انتقال آب و سازه های آبی

تعداد مشاهده : 43 صفحه 29-36 PDF

آبیاری و کشاورزی

منابع آب سطحی

تعداد مشاهده : 22 صفحه 55-66 PDF
تعداد مشاهده : 383 صفحه 67-72 PDF
تعداد مشاهده : 37 صفحه 93-100 PDF

مدیریت منابع آب

تعداد مشاهده : 52 صفحه 101-114 PDF
تعداد مشاهده : 43 صفحه 115-122 PDF

درآمدی بر حمایت کیفری از حقوق آب

سید حسین حسینی; حسن یوسفی
تعداد مشاهده : 24 صفحه 133-142 PDF

سایر مطالب علمی نشریه


« کاربر گرامی برای طرح سئوالات خود با دبیرخانه از طریق ایمیل نشریه به آدرس jwsd@um.ac.ir مکاتبه نمایید »
<==========================================================>

نشر مجلات علمی- ترویجی راه کاری موثر در افزایش روزآمدی دانش مهندسان می باشد. علیرغم اینکه در کشور ما در زمینه علوم آب منابع اطلاع رسانی و مجلات متعددی وجود دارد اما جایگاه نشریاتی که بتوانند تجربیات کاربردی دست اندرکاران را به روشی علمی به نظر سایر کارشناسان برسانند خالی است.
در این راستا گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری شرکت آب و فاضلاب مشهد در سال 1392 اقدام به دریافت مجوز از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری نموده و طی نامه شماره 126631/ 3/18 مورخ 1394/06/29 ، موفق به دریافت اعتبار علمی- ترویجی برای نشریه «آب و توسعه پایدار» شده است.
هدف این نشریه کمک به بهبود روش های اجرایی در عرصه مدیریت و مهندسی منابع و مصارف آب از طریق انتشار تجربیات موفق اجرایی و نتایج تحقیقات کاربردی است. دامنه موضوعی نشریه محدود به کاربردهای آب در صنعت، شهر و کشاورزی و نیز رابطه متقابل آنها با منابع آب، از دیدگاه علمی- کاربردی خواهد بود. بر این اساس، محتوای موضوعی مقالات دراین نشریه شامل موارد زیر خواهد بود. همچنین نوع مقاله می تواند انتقال مفهوم، انتقال تجربه و یا مطالعه ی موردی باشد.
1- آب، اقتصاد و مدیریت
2- کیفیت آب و فاضلاب
3- انتقال آب و سازه های آبی
4- آبیاری و کشاورزی
5- منابع آب سطحی
6- منابع آب زیرزمینی
7- مدیریت منابع آب

نشریات علمی - ترویجی به نشریاتی اطلاق می گردد که مقاله های تخصصی آن به معرفی، ترویج و بسط آگاهی های علمی در میان جامعه علمی مربوط می پردازد و سطح آگاهی ها و دانش را ارتقاء می بخشد و او را با مفاهیم جدید آشنا می سازد تا دانش بشری را اشاعه و نگرش عالمانه به جهان پیرامونی را تقویت کند. لذا مقاله علمی - ترویجی در زمینه ترویج و بسط آگاهی های علمی دارای اعتبار ویژه خود می باشد و به معنای مقاله علمی پژوهشی ضعیف تلقی نمی گردد.