نشریه های علمی انتشارات

دریافت پروانه انتشار نشریه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 (پست شد: 2016-05-08)
این نشریه در تاریخ 1394/11/05 موفق به دریافت پروانه انتشار نشریه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 76766 شده است.

فراخوان دریافت مقاله

 (پست شد: 2015-03-11)

بسمه تعالی

در حال حاضر نشریه "آب و توسعه پایدار" به صورت دوفصلنامه بوده و تاکنون دو شماره از آن منتشر شده است. شماره بعدی نشریه بهار 1394 منتشر خواهد شد. برای مشاهده فهرست و دریافت نسخه الکترونیکی مقالات شماره های قبل به آدرس زیر مراجعه نمایید.

http://jm.um.ac.ir/index.php/WSD/issue/archive

همچنین شورای سیاستگذاری نشریه در نظر دارد به زودی ویژه نامه ای با محوریت آب و اقتصاد منتشر نماید.

علاقه مندان برای ارسال مقاله می توانند مقالات خود را مطابق راهنمای تهیه مقاله تنظیم نموده و در آدرس وبگاه نشریه بارگذاری نمایند.

آدرس دفتر نشریه: مشهد مقدس، دانشگاه فردوسی، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب

وبگاه: http://jm.um.ac.ir/index.php/WSD/index

رایانامه: JWSD@um.ac.ir

با تشکر

دبیرخانه نشریه

 

دستورالعمل نگارش Extended Abstract

 (پست شد: 2014-11-26)

ارائه دهندگان محترم مقالات (اساتید، دانش پژوهان، دانشجویان و سایر محققین گرامی)

از این پس و بر اساس رویکرد جدید دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و در راستای لزوم توجه به کیفیت مقالات دریافتی و همچنین اراده و اهتمام دست اندرکاران انتشار آن با هدف افزایش اعتبار و منزلت نشریات مختلف این دانشکده در نزد مجامع و مراجع علمی ملی و بین‌المللی و نظام‌های رتبه‌بندی و اعتبار سنجی رسمی، مقرر شده است که چکیده مبسوطی با فرمت ذیل تهیه و به همراه آخرین پیش نویس مقاله جهت بررسی و داوری ارسال گردد.

چکیده مبسوط انگلیسی باید به تفکیک دارای ساختار زیر باشد:

1.Title

2.Author

3. Affiliation

4. Key Word

5.Introduction

6.Materials and methods

7.Results

8.Discussion

9. Acknowledgements

10. References

این خلاصه باید حداقل 800 و حداکثر 1000 کلمه باشد.

موارد 2 و 3 در صفحه مشخصات فارسی مقاله و به صورت جداگانه در قسمت فایل های مکمل بارگذاری شود.

مجوز انتشار

 (پست شد: 2014-04-25)

این نشریه طی نامه شماره 581439/ 18/3 مورخ 14/12/1392 از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مجوز انتشار دریافت نموده است.

1 - 4 (4)