نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۳, شماره. ۲,(۱۳۹۵)

عنوان مقاله: بررسی قابلیت‌ها و محدودیت‌های روش‌های مختلف شست‏ و‏شوی خطوط فاضلاب


صفحات: 43-54

DOI: 10.22067/jwsd.v3i2.51996

چکیده
متداول‌ترین روش‌های شست‌وشوی خطوط جمع‌آوری فاضلاب روش‌های شست‌وشوی مکانیکی، هیدرولیکی و شیمیایی هستند. هرکدام از این روش‌ها خود از چند زیر روش تشکیل شده‌اند. رودینگ و ماشین باکت (روش فنرزنی و انتقال رسوب‌ها با سطل) مهم‌ترین روش‌های شست‌وشوی مکانیکی و شست‌وشوی با واترجت (پرفشار) و فلاشینگ (جاری‌سازی) مهم‌ترین روش‌های شست‌وشوی هیدرولیکی هستند. اسیدها، بازها، مواد فعال سطحی و شوینده‌های زیستی نیز پرکاربردترین مواد در روش شست‌وشوی شیمیایی می‌باشند. هنگام انتخاب روش شست‌وشوی مناسب باید به وضعیت شبکه توجه کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌طورکلی روش شست‌وشوی هیدرولیکی مناسب‌ترین روش شست‌وشو در بین روش‌های بررسی شده است. تحقیقات نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد از شهرهای آمریکا از روش هیدرولیکی برای شست‌وشوی خطوط جمع‌آوری فاضلاب خود استفاده می‌کنند. درحالی‌که میزان استفاده از روش‌های مکانیکی و شیمیایی به ترتیب ۵۰ و ۳ درصد است. متأسفانه در ایران اطلاعاتی درزمینهٔ مقایسه روش‌های شست‌و‌شوی شبکه جمع‌آوری فاضلاب وجود ندارد و صرفاً می‌توان گفت به دلیل محدودیت در تجهیزات، به‌جز روش شست‌وشوی پرفشار به کمک ماشین‌های واترجت معمولی، از روش‌های سنتی و تجربی بیش‌تر استفاده می‌شود. روش شست‌وشوی هیدرولیکی با توجه به کم‌هزینه بودن، راندمان بالایی دارد و از حداقل نیروی انسانی ممکن استفاده می‌کند.

کلمات کلیدی:   انسداد خطوط فاضلاب; شست‌وشوی مکانیکی; شست‌وشوی هیدرولیکی; شست‌وشوی شیمیایی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 172

بازدید: 284

تاریخ دریافت: 1394/12/01 , تاریخ پذیرش: 1395/05/13 , تاریخ انتشار: 1395/09/21

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات