نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۳, شماره. ۲,(۱۳۹۵)

عنوان مقاله: تدوین روش ‏های ارتقای سطح آگاهی عمومی در اجرا و بهره‏ برداری مناسب شبکه فاضلاب داخلی و بیرونی (مطالعه موردی: شهر مشهد- ۱۳۹۴)


صفحات: 27-34

DOI: 10.22067/jwsd.v3i2.52363

چکیده
طرح جمع آوری فاضلاب مشهد از سالیان پیش آغاز گردیده و در مدت زمان اجرا همواره با نارضایتی و شکایات مردمی به دلایل متعددی از جمله طولانی شدن پروژه، تخریب ‏های متعدد معابر شهر و ... مواجه بوده است. به منظور کاهش نارضایتی عمومی و همکاری بیشتر مردم در اجرا و بهره‏ برداری از این طرح، لازم بود شهروندان مشهدی با فرآیند اجرایی و مشکلات آن و همچنین مزایای وجود یک شبکه جامع فاضلاب آشنا شوند. از این رو هدف اصلی در این مطالعه، ، شناسایی روش ‏های ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به شبکه فاضلاب و مزایای آن بود و به موازات آن، مضامین آگاهی عمومی نیز مورد جستجو قرار گرفت. اولویت ‏بندی روش ‏ها در این طرح بر اساس یک سری معیارهای کارشناسانه، با هدف مدیریت و برنامه‏ ریزی هر چه بهتر روش ‏های استخراج شده انجام گرفت. تدوین روش ‏های ارتقای سطح آگاهی عمومی در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول با استفاده از مطالعات اسنادی، اطلاعات لازم برای آشنایی محقق با روش ‏های آگاهی عمومی رایج در دنیا، جمع ‏آوری شد. در این مرحله، ۱۹ روش جهت ارتقای سطح آگاهی عمومی شناسایی شد که طی جلساتی با نظرات کارشناسان روابط عمومی آب و فاضلاب، در نه روش تجمیع گردید. در مرحله دوم، با کارشناسان آب و فاضلاب مشهد در دو بخش اجرا و بهره ‏برداری مصاحبه شده و پرسشنامه‏ ها با هدف تبیین مضامین آگاهی عمومی تکمیل گردید. نتایج این مصاحبه ‏ها، مضامین آگاهی عمومی را در سه طبقه مضامین گزارشی، مضامین آگاهی جهت کاهش مشکلات اجرا و بهره برداری و مضامین مربوط به مزایای شبکه فاضلاب و معایب عدم وجود آن، قرار داد. در مرحله سوم، با هدف اولویت‏بندی نه روش منتخب، با کارشناسان روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب مشهد مصاحبه شد. روش ‏های مذکور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و نرم‌افزار Expert Choice، با بهره‏ گیری از چهار معیار (هزینه، اثربخشی، مدت زمان تأثیر و سهولت اجرا) اولویت‏ بندی شدند. نتایج نشان داد که روش‏های رو در رو بالاخص روش ‏های سؤال و جوابی، در اولویت‏ های نخست (مثل روش "بازدید دانش‏ آموزان از تأسیسات و تصفیه‏ خانه ‏ها" در اولویت اول و روش "تعلیم و تربیت یک گروه از افراد جامعه جهت ایجاد آگاهی در سایر افراد" در اولویت دوم) قرار دارند. در نهایت پیشنهادهایی جهت کاربردی شدن این مطالعه، ارائه گردید.

کلمات کلیدی:   شبکه فاضلاب; ارتقا سطح آگاهی عمومی; مضامین آگاهی; اولویت بندی روش ها

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 133

بازدید: 199

تاریخ دریافت: 1394/09/30 , تاریخ پذیرش: 1395/07/13 , تاریخ انتشار: 1395/09/21

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )

ارجاعات