نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
سال. ۱, شماره. ۱ مدلسازی تغییر شکل لوله و بسترآن در اثر بارگذاری در شبکه های انتقال آب چکیده   3-1-92 2373
آرمین بوستانی ; سیدحسن گلمایی ; حسین انصاری ; سید محمد کالوندی
سال. ۱, شماره. ۳ رویکرد روش های کیفی و تصمیم گیری فازی برای انتخاب پروژه های BOT و BOO مبتنی بر ریسک در صنعت آب و فاضلاب چکیده   PDF 2325
رضا شهرجردی ; مرجان رئوفی‌نیا ; سید حسین سجادی فر ; عبدالرضا خلیلی
سال. ۱, شماره. ۱ نقش آب مجازی در مدیریت منابع آب چکیده   2-1-92 2280
سید سجاد رضوی ; کامران داوری
سال. ۱, شماره. ۲ توسعه‌ منابع آب و تحولات مدیریتی نوین در آبیاری چکیده   No2-paper11 2012
محمد سالاریان
سال. ۱, شماره. ۱ بررسی مدل های غیر خطی سینتیک و ایزوترم جذب برای نیترات توسط نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم چکیده   5-1-92 1716
سارا دیوبند ; پویا شیرازی ; لاله دیوبند ; سمیرا آزادی ; پروانه تیشه زن
سال. ۱, شماره. ۱ ارائه چند شاخص کاربردی به منظور بررسی تعادل منابع آب و پایداری توسعه (مطالعه موردی: حوضه آبریز قره‌قوم) چکیده   10-1-92 1541
مهری شاهدی ; فاطمه طالبی حسین آباد
سال. ۱, شماره. ۱ ارزیابی عملکرد مدل SWAT در برآورد رطوبت خاک (مطالعه موردی: حوضه آبریز نومل) چکیده   8-1-92 1533
فاطمه ولی نژاد ; خلیل قربانی ; مهدی ذاکری نیا ; امیراحمد دهقانی ; بهنام آبابایی
سال. ۱, شماره. ۱ استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در قالب قراردادهای BOO و BOT ، موردکاوی: تجربه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در ساخت و بهره برداری آب شیرین کن های کشور چکیده   1-1-92 1514
سید حمید رضا كشفی ; امیرحسین رقیمی
سال. ۱, شماره. ۱ برآورد سطح ایستابی آب‌های زیرزمینی با استفاده از روش‌های زمین آماری (مطالعه موردی: دشت زاهدان) چکیده   7-1-92 1462
صادق نیکبخت ; معصومه دلبری
سال. ۱, شماره. ۳ طراحی و ارزیابی غلطک های تثبیت جویچه به منظور کاهش تلفات آبیاری چکیده   PDF 1447
وحید رضاوردی نژاد ; امیر نورجو ; حسین محمدی مزرعه ; افشین خرسند
1 - 10 (10)