کلیدواژه‌ها = حکمرانی آب
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر نظریه‌های حکمرانی و مدیریت منابع آب در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-10

10.22067/jwsd.v8i1.88216

مائده اسکوهی؛ کاظم اسماعیلی


2. بررسی مؤلفه‌های سازمانی مدیریت منابع آب و فاضلاب جزیرۀ قشـم

دوره 6، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 61-68

10.22067/jwsd.v6i2.80827

زهرا افتخاری فر؛ محمد عبدالحسینی؛ محمدرضا فرزانه؛ فرامرز مومنی