کلیدواژه‌ها = نظریه‏‌های حکمرانی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر نظریه‌های حکمرانی و مدیریت منابع آب در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-10

10.22067/jwsd.v8i1.88216

مائده اسکوهی؛ کاظم اسماعیلی