این نشریه در تاریخ 1394/11/05 موفق به دریافت پروانه انتشار نشریه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 76766 شده است.