یادداشت تحلیلی: قانون مدیریت پایدار آب زیرزمینی در کالیفرنیا، نگاهی اجمالی به سیر تحول سیاست‌ها و قوانین

نوع مقاله : سایر مطالب علمی نشریه

نویسنده

پژوهشگر ارشد اندیشکده تدبیر آب ایران

چکیده

قانون مدیریت پایدار آب زیرزمینی کالیفرنیا که به اختصار، SGMA (سیگما) شناخته می‌شود، در سال 2014 در بحبوحه خشکسالی پنج‌ساله کالیفرنیا از 2012 تا 2016 به تصویب رسید. این قانون به شکل اساسی نقش‌ها، مسئولیت‌ها، و اختیارات مراجع محلیِ مسئول پیاده‌سازی مدیریت آب زیرزمینی در کالیفرنیا و دستگاه‌های ایالتی ناظر را دگرگون کرده است. در این نوشتار به اختصار، سابقه سیاست‌های آب زیرزمینی کالیفرنیا توصیف می‌شود تا پیشینه و جایگاه قانون جدید در روند تکاملی سیاست آب زیرزمینی روشن شود. سپس به اجمال، مؤلفه‌های اصلی قانون مدیریت پایدار آب زیرزمینی معرفی و تشریح می‌شود.

کلیدواژه‌ها


منبع ندارد