ارائه مدل مشترک مدیریت پساب در شهر مشهد (اجرای بخشی از پروژه‏های تصفیه فاضلاب و تأمین آب شهر مشهد در ازای واگذاری پساب)

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 مدیر عامل/شرکت آب و فاضلاب مشهد

2 مدیر دفتر تجهیز منابع مالی/شرکت آب و فاضلاب مشهد

3 کارشناس دفتر تجهیز منابع مالی/شرکت آب و فاضلاب مشهد

4 مدیر بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب/شرکت آب و فاضلاب مشهد

10.22067/jwsd.v8i2.1003

چکیده

با توجه ‏به پیش‏بینی رشد جمعیت در آینده و خشکسالی‏‌های اخیر در کشور، یکی از چالش‏های اساسی سیاست‏گذاران از یک طرف تامین آب شرب سالم و از طرفی دیگر حل معضلات محیط‏‏زیستی و بهداشتی ناشی از دفع نامطلوب فاضلاب می‏باشد. در راستای حل این مشکل در کلان‌شهر مشهد مقدس، دو شرکت آب منطقه‌‏ای خراسان رضوی و آب و فاضلاب مشهد با همکاری چندجانبه مدل مشترک پساب را با هدف ساخت و اجرای تصفیه‏‌خانه فاضلاب، تامین آب مورد نیاز و بازچرخانی پساب تدوین نموده که به کلیات آن در این مقاله پرداخته شده است. در این طرح به دلیل کمبود اعتبارات عمرانی و منابع داخلی شرکت‌‏ها استفاده از سرمایه بخش خصوصی به روش واگذاری پساب به سرمایه گذار در راستای رسیدن به اهداف محیط‏‏‌زیستی و تامین آب شهر مشهد مطرح شده که مزایای قابل توجهی از دیدگاه بخش خصوصی و کلان جامعه دارد. در این طرح دو بسته سرمایه‏‌گذاری مشترک بین دو شرکت تدوین شده است که به جزئیات آن پرداخته می‏‌شود. آنچه که در این پروژه بسیار مهم است دستیابی به یک مدل مشترک پساب بوده تا بتوان با اجرای آن به درستی به اهداف تعریف شده رسید. اجرایی شدن این طرح کمک قابل توجهی در اجرای بخشی از پروژه‏‌های تصفیه فاضلاب و تأمین آب شهر مشهد در ازای واگذاری پساب می‏‌نماید. در این مدل سرمایه‌گذاری مجموعاً 93 درصد نیاز آبی و 29 درصد ظرفیت مورد نیاز تصفیه فاضلاب تأمین خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


بخشنامه ابلاغی وزارت نیرو در خصوص برنامه‏ریزی و بهره‏برداری از پساب‏های شهری و روستایی به شماره 100/31/25907/98 مورخ 19/05/98.
جزء قاسمی، ع.،کابلی، ر.، موسوی، م. و عبدالرضاقی، ص. 1395. ارزیابی واگذاری طرح‏های فاضلاب به سرمایه‏گذار در قالب قرارداد بیع متقابل (مطالعه موردی شهرستان ابهر). کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، دانشگاه تهران، تهران.
ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (مصوب مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی).
ماده 37 قانون برنامه پنج‏ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ -۱۳۹۶) (مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی).
منتظر، م. و ابراهیمی، س.ن. 1392. جایگاه قراردادی بیع متقابل در پروژه‏‌های بالادستی نفت و گاز ایران و مقایسه آن با قراردادهای مشارکت در تولید، مجله حقوق بین‏المللی، 30(49): 215-232.
نشریه 03 دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت غیردولتی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور. 1395. انتشارات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور. تهران.