شماره‌های پیشین نشریه

تغییر اقلیم وقایع فرین را تشدید نموده است
بازتخصیص آب
آب، قانون و اخلاق
خشکسالی در قاب سازگاری با کم آبی

اطلاعات آماری نشریه

تعداد مقالات ارسال شده 957
تعداد مقالات منتشر شده 328
تعداد نویسندگان 652
تعداد مشاهده مقاله 77,311
تعداد مقالات رد شده 554
درصد عدم پذیرش 58
تعداد مقالات پذیرفته شده 307
درصد پذیرش 32
متوسط زمان بررسی اولیه مقالات 7 روز
متوسط زمان پذیرش مقاله  130 روز
متوسط زمان ارسال مقاله تا انتشار 230 روز
تعداد داوران 486

 

ارزیابی سال 1399 نشریات علمی کشور:  رتبه الف

 ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) در سال 1397: رتبه Q2 و ضریب تاثیر 0.19 


 گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد با حمایت مالی شرکت آب و فاضلاب مشهد از سال 1392 اقدام به انتشار نشریه «آب و توسعه پایدار» نموده است. توالی انتشار از آذر ماه سال 1398 به صورت فصلنامه است. این نشریه حاصل فعالیت‌های علمی مشترک دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن هیدرولیک ایران است. 

به اطلاع می‌رساند، با توجه به آیین نامه جدید نشریات علمی کشور، امکان نشر مقالات پژوهشی، بنیادی و کاربردی در نشریه فراهم شده است. بدینوسیله از همه پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و کارشناسان صنعت آب کشور، دعوت می‌شود که با ارسال مقالات خود در انواع پژوهش بنیادی، کاربردی، مفهومی، روش‌شناسی، مروری، فنی و ترویجی، نقطه نظر و مقاله کوتاه در بهبود کیفیت نشریه، ما را یاری نمایند.

هدف این نشریه کمک به بهبود روش های اجرایی در عرصه مدیریت و مهندسی منابع و مصارف آب از طریق انتشار تجربیات موفق اجرایی و نتایج تحقیقات کاربردی و فناوری‌های نوین است. محتوای موضوعی مقالات دراین نشریه شامل موارد زیر است:

1- مدیریت آب  و  اقتصاد

2- ریسک، پایداری و تاب‌آوری  

3- منابع آب سطحی و زیرزمینی

4- آبیاری و کشاورزی

5- انتقال آب و سازه های آبی

6- کیفیت آب، بازچرخانی و فاضلاب

7- آب، اکوسیستم و محیط‌زیست

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 22، اسفند 1400، صفحه 1-130 (تغییر اقلیم وقایع فرین را تشدید نموده است) 

6. برهمکنش حجم آب مصرفی و شوری آب آبیاری بر عملکرد گندم در مناطق خشک (مطالعه موردی: یزد)

صفحه 43-50

10.22067/jwsd.v8i4.2106.1053

محمدحسن رحیمیان؛ حسن غلامی؛ غلامحسن رنجبر؛ حسین بیرامی؛ بی‌تا مروج الاحکامی؛ مهدی کریمی؛ سید علی محمد چراغی


12. مفهوم، کاربست و رویکردهای ارزیابی تاب‌آوری هیدرولوژیک آبخیز

صفحه 99-110

10.22067/jwsd.v8i4.2106.1056

ویدا امان جهانی؛ زینب حزباوی؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ اباذر اسمعلی؛ بیتا معزی‌پور


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط