شماره جاری: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 20، تابستان 1400، صفحه 1-122 (آب، قانون و اخلاق) 

1. سرمقاله و یادداشت‌های کوتاه

علی باقری؛ اعظم امینی؛ محمد عابدی؛ کمال الدین ناصری


5. اولویت‌بندی حفاظتی منابع آب سطحی ایران براساس حساسیت اکولوژیک

صفحه 33-46

10.22067/jwsd.v8i2.89268

منا عزیزی جلیلیان؛ افشین دانه کار؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ کامران شایسته؛ فریدون طاهری سرتشنیزی


شناسنامه نشریه