##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

فریدون عباسپور

چکیده

چرا ارزیابی آب بدون درآمد (NRW) برای شرکت­های آب و فاضلاب مهم تلقی می­شود؟ عموماً عقیده بر این است که در همه شرکت­های آب و فاضلاب، آب بدون درآمد بخشی از آب تزریق شده به شبکه را تشکیل می­دهد، اما صرفاً داشتن مقدار آن جهت درک مشکلات شرکت­های آب و فاضلاب و طرح یک برنامه­ریزی و استراتژی اساسی برای کاهش این میزان هدررفت کفایت نمی­کند. بنابراین روش­ها و ابزارهایی لازم است تا در جهت کمک و پایه­گذاری یک نقطه شروع در این خصوص عمل نماید. در این مقاله سعی بر این است تا خلاصه­ای از اصطلاحات و روش­شناسی آب بدون درآمد ارائه شود.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
عباسپور ف. (2014). ارزیابی آب بدون درآمد. آب و توسعه پایدار, 1(1). https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i1.34605
نوع مقاله
آب، اقتصاد و مدیریت