بازگشت به جزئیات مقاله بررسی توان گیاه‌پالایی ساق‌ترشک و ذرت برای حذف آلاینده سولفونات آنتراکینون دانلود دانلود PDF