##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

نشریه آب و توسعه پایدار

چکیده

هدف این نشریه کمک به بهبود روش‌های اجرایی در عرصه مهندسی آب از طریق انتشار تجربیات موفق اجرایی و نتایج تحقیقات کاربردی است. در این راستا این نشریه به صورت هدفمند، در مراکز علمی و اجرایی تأثیرگذار و مرتبط با بخش آب در سراسر کشور توزیع می‌گردد.
دامنه موضوعی نشریه محدود به کاربردهای آب در صنعت، شهر و کشاورزی و نیز رابطه متقابل آنها با منابع آب، از دیدگاه علمی- کاربردی خواهد بود. بر این اساس، محتوای موضوعی مقالات در این نشریه شامل: 1- آب، اقتصاد و مدیریت 2- کیفیت آب و فاضلاب 3- انتقال آب و سازه‌های آبی 4- آبیاری و کشاورزی 5- منابع آب سطحی 6- منابع آب زیرزمینی 7- مدیریت منابع آب خواهد بود. در این متن می توانید انواع مقالات قابل چاپ در این نشریه را مطالعه نمایید. همچنین راهنمای نگارش مقالات و مروری بر 3 شماره قبل نشریه نیز ارائه شده است.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
آب و توسعه پایدار ن. (2015). آشنایی با نشریه. آب و توسعه پایدار, 2(1), 103-105. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.51163
نوع مقاله
سایر مطالب علمی نشریه