##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

چکیده

با توجه به شرایط خاص اقلیمی استان خراسان رضوی که شامل بارندگی کم و تبخیر بسیار زیاد است، بیش از 75 درصد از نیاز آبی مصارف مختلف از منابع آب زیرزمینی تأمین می‏شود. بخش کشاورزی به دلیل توسعه غیراصولی و بهره‏ وری پایین، با برداشت 88 درصدی از منابع آب زیرزمینی موجود، بیشترین سهم برداشت را داشته و بخش شرب با 9 درصد و بخش صنعت و خدمات با 3 درصد برداشت پس از آن قرار دارند. در حال حاضر اضافه برداشت از منابع آب استان منجر به کسری مخازن آب‌های زیرزمینی به میزان 1125 میلیون متر مکعب در سال شده است. طبق اسناد بالادستی بخش آب، برای جلوگیری از ادامه این روند، در مرحله اول کاهش حجم برداشت از آب‌های زیرزمینی و آگاهی بخشی عمومی، ضروری به نظر می رسد. همچنین به طور همزمان بالابردن بهره‏ وری آب در تمام بخش‌های مصرف، به ویژه در بخش کشاورزی باید به طور جدی در دستور کار دستگاه‏های اجرایی ذیربط قرار گیرد. بر این اساس، اقدامات زیر توسط شرکت آب منطقه‏ ای خراسان رضوی (طبق وظایف حاکمیتی) صورت گرفته است.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
آب منطقه ای خراسان رضوی ش. (2015). گزارشی از فعالیت های شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی. آب و توسعه پایدار, 2(1), 112. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.51170
نوع مقاله
سایر مطالب علمی نشریه