بازگشت به جزئیات مقاله مسائل و راهکارهای تسکین تغییر اقلیم از جنبه ‏‏های مدیریت تولید در کشاورزی دانلود دانلود PDF