##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مجتبی شفیعی

چکیده

این واقعیت پذیرفته شده است که سرنوشت مردم جهان بهم گره خورده و پیوسته می‌باشد. تغییرات آب و هوایی همراه با افزایش رشد جمعیت جهان و افزایش رقابت بر سر تأمین منابع و رفاه زندگی، سلامت و پایداری کره خاکی را به مخاطره انداخته است. بحران‌های مرتبط با آب و محیط زیست از جمله مهم‌ترین چالش‌های کشورهای مختلف می‌باشد. در این راستا سازمان ملل متحد و جامعه جهانی با معرفی مفهوم توسعه پایدار تلاش نموده‌اند که گام‌های موثری در حفظ پایداری زمین بردارند. روز جهانی آب هر ساله با انتخاب موضوع متناسب با اهداف توسعه پایدار به دنبال ترغیب و اشاعه مشارکت جهانی در حل مسائل مرتبط با آب می‌باشد. چالش‏ های جهانی محیط زیستی برای حل نیازمند روش‏ های جدید تفکر، گفتمان جهانی، حکمرانی منعطف و توجه به مفهوم کاربردی «توسعه پایدار» است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ابتکار کشور تاجیکستان، دهه 2018 تا 2028 را «دهه اقدام؛ آب برای توسعه پایدار» نام‌گذاری نموده است. این دهه با هدف بهبود همکاری‌ها، مشارکت و ظرفیت‌سازی در پیاده‌سازی آرمان‌های توسعه پایدار بخصوص در بحث «آب» نام‌گذاری شده است. هدف این نوشتار که در سه گزاره مختصر تدوین شده، معرفی موضوع سال 2018 روز جهانی آب و اصول پیاده‌سازی آن به همراه تأملی بر «آرمان‌های توسعه پایدار» سازمان ملل متحد در موضوع آب و لزوم احیاء تفکر «جهانی اندیشیدن و منطقه‌ای عمل نمودن» در عرصه تغییر رویکردها در حل مسائل آب و محیط زیست می‌باشد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
شفیعیم. (2018). یادداشت تحلیلی: پاسخ در طبیعت نهفته است: تأملی بر موضوع روز جهانی آب 2018 در بستر «توسعه پایدار». آب و توسعه پایدار, 4(2), 166-168. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.72220
نوع مقاله
سایر مطالب علمی نشریه