##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

آب توسعه پایدار

چکیده

بخش ویژه:ضرورت تغییر در سیاست های آبی کشور
به بهانه اولین اجلاس هم اندیشی وزارت نیرو با متخصصان آب و محیط زیست

سخن سردبیر:
چرا در مدیریت آب کشور ناموفق بوده‌ایم؟ و چرا بیش از یک دهه (و حتی دو دهه) است با وجود نقد و نظر فراوان، مدار همچنان بر وفق مراد نیست و سرگشته مانده‌ایم؟ برای خروج از این چرخه معیوب چه باید کرد؟
در آغاز بکار جناب آقای دکتر اردکانیان در سمت وزیر نیرو، برگزاری همایشی ویژه (به طراحی خود ایشان) برای یافتن پاسخ آخرین سوال ابتکاری بی‌نظیر بود که جای تقدیر فراوان دارد. البته نقاط منفی و مثبت در نحوه برگزاری قابل شمارش است، اما این اقدام جسورانه را مطلعی بر یک رویکرد نو باید تلقی نمود: نزدیکی و همکاری جدی میان بخش اجرایی و دانشگاه‌ها در عرصه مدیریت آب کشور. این همایش از ارایه کنندگان مقالات خواسته بود تا به این دو پرسش پاسخ دهند: آیا سیاست‌های جاری در مدیریت آب کشور کافی برای حل مشکل آب می‌باشد؟ و اگر نه، چه گردشی و یا تغییری در سیاست‌ها باید انجام گردد؟
نشریه آب و توسعه پایدار که با هدف ایجاد گفتگوی تخصصی میان بخش اجرایی و دانشگاه تأسیس شده است، این فرصت را مغتنم شمرده و به بهانه برگزاری این همایش خلاصه‌های تعدادی از مقالات ارسالی به این همایش را (که توسط هیأت تحریریه برگزیده شده‌اند) در این بخش ویژه ارائه می نماید. باشد که مقبول افتد و مفید باشد.

جزئیات مقاله

مراجع
مقالات ارسالی به اولین اجلاس هم اندیشی با متخصصان آب و محیط‌زیست توسط وزارت نیرو
ارجاع به مقاله
توسعه پایدارآ. (2018). بخش ویژه:ضرورت تغییر در سیاست های آبی کشور. آب و توسعه پایدار, 4(2), 169-190. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.72223
نوع مقاله
سایر مطالب علمی نشریه