[1]
حیدرزادهر. و محتشمم. 2015. مقایسه اثر محلول شیرآهک و سود در حذف آلاینده کروم شش ظرفیتی از آب. آب و توسعه پایدار. 1, 3 (جولای 2015), 35-42. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.37311.