[1]
ملک جعفریانم. و محسنیم. 2015. ارزیابی مالی و اقتصادی اجرای طرح های فاضلاب برای تولید پساب قابل استفاده در کشاورزی و صنعت. آب و توسعه پایدار. 1, 3 (جولای 2015), 1-8. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.38041.