[1]
وثوقی نیریم., محویا., محمدیم.ج., محویا.ح., علی محمدیم., شیرمردیم. و نعیم‌آبادیا. 2015. بررسی عملکرد زئولیت اصلاح شده درحذف اسید هیومیک از محلول‌های آبی. آب و توسعه پایدار. 2, 1 (سپتامبر 2015), 33-40. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.40040.