[1]
طاهریق. 2015. بررسی توان گیاه‌پالایی ساق‌ترشک و ذرت برای حذف آلاینده سولفونات آنتراکینون. آب و توسعه پایدار. 2, 1 (سپتامبر 2015), 41-50. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.41016.