[1]
زینلی نجف آبادیم., مظفریانح. و بهارلوییش. 2015. تحلیلی بر پرداخت حضوری قبوض آب‏ بها و تأثیر آن بر هزینه‏ های شرکت‏ های آب و فاضلاب. آب و توسعه پایدار. 2, 1 (سپتامبر 2015), 17-24. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.45961.