[1]
باقریع., نیشابوریش., جمشیدیم. و شریعتیم.ح. 2015. سرمقاله و یادداشت‌های کوتاه. آب و توسعه پایدار. 1, 3 (مارس 2015), الف-پ. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v1i3.48667.