[1]
شرکت آب و فاضلاب مشهدد.ت.و.ب.و. 2015. رونمایی از سند تدبیر آب مشهد. آب و توسعه پایدار. 2, 1 (سپتامبر 2015), 110. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.51166.