[1]
شرکت آب و فاضلاب مشهدد.ت.و.ب.و. 2015. ارائه پژوهش‌نامه و فراخوان اولویت‌های پژوهشی و شرکت آب و فاضلاب مشهد. آب و توسعه پایدار. 2, 1 (سپتامبر 2015), 111. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.51168.