[1]
تاج آبادیم., ضیاییع.ن., ایزدیع.ا., بهرامیر.ا. و مشکینیج. 2017. معرفی مدل‌‌‌‌های سه‏ بعدی زمین‏ شناسی و کاربرد آن در لایه‌‌بندی آبخوان آبرفتی بجنورد. آب و توسعه پایدار. 4, 2 (می 2017), 103-110. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.52069.