[1]
مشهدش.آ.و.ف. 2016. طراحی و تدوین پژوهش‌کارت در شرکت آب و فاضلاب مشهد، از ایده تا اقدام . آب و توسعه پایدار. 3, 1 (سپتامبر 2016), 131-132. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.55671.