[1]
ماجدو. و گلزاری قلعه‌جوقیس. 2016. تحلیل اقتصادی و زیست‌محیطی جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب. آب و توسعه پایدار. 3, 1 (سپتامبر 2016), 83-92. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59446.