[1]
ظفرنژادف. 2016. نقدی بر طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی ایران. آب و توسعه پایدار. 3, 1 (سپتامبر 2016), 124-129. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i1.59556.