[1]
باستانیش. 2017. مروری بر تاریخچه ابداعات و نوآوری ‏ها در زمینه آبیاری زیرسطحی. آب و توسعه پایدار. 4, 2 (می 2017), 69-80. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.60669.