[1]
شرکت آب و فاضلاب مشهد . و قهرمانب. 2018. گزارش: آبفا مشهد، منتخب وزارت نیرو به عنوان شرکت پژوهشی برتر/معرفی کتاب: "رگرسیون چندگانه، مفاهیم و کاربردها در مهندسی آب". آب و توسعه پایدار. 4, 2 (آوریل 2018), 191. DOI:https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.72224.