(1)
حیدرزادهر.; محتشمم. مقایسه اثر محلول شیرآهک و سود در حذف آلاینده کروم شش ظرفیتی از آب. jwsd 2015, 1, 35-42.