(1)
تاج آبادیم.; ضیاییع. ن.; ایزدیع. ا.; بهرامیر. ا.; مشکینیج. معرفی مدل‌‌‌‌های سه‏ بعدی زمین‏ شناسی و کاربرد آن در لایه‌‌بندی آبخوان آبرفتی بجنورد. jwsd 2017, 4, 103-110.