(1)
ظفرنژادف. نقدی بر طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی ایران. jwsd 2016, 3, 124-129.