حیدریع. ص., & تیموریانم. (2015). بررسی مدل‌های مدیریت استراتژیک تکنولوژی و ارائه مدل مناسب برای شرکت‌های آبفار (مطالعه‌ی موردی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی). آب و توسعه پایدار, 2(1), 1-8. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.37894