کمالیم., پیروزم., قبادیانم., & تشیعیح. (2016). بررسی قابلیت‌ها و محدودیت‌های روش‌های مختلف شست‏ و‏شوی خطوط فاضلاب. آب و توسعه پایدار, 3(2), 43-54. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i2.51996