حیدریع. ص.; تیموریانم. بررسی مدل‌های مدیریت استراتژیک تکنولوژی و ارائه مدل مناسب برای شرکت‌های آبفار (مطالعه‌ی موردی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی). آب و توسعه پایدار, v. 2, n. 1, p. 1-8, 21 سپتامبر 2015.