ملک جعفریانم.; محسنیم. ارزیابی مالی و اقتصادی اجرای طرح های فاضلاب برای تولید پساب قابل استفاده در کشاورزی و صنعت. آب و توسعه پایدار, v. 1, n. 3, p. 1-8, 26 جولای 2015.