وثوقی نیریم.; محویا.; محمدیم. ج.; محویا. ح.; علی محمدیم.; شیرمردیم.; نعیم‌آبادیا. بررسی عملکرد زئولیت اصلاح شده درحذف اسید هیومیک از محلول‌های آبی. آب و توسعه پایدار, v. 2, n. 1, p. 33-40, 21 سپتامبر 2015.