زارعش.; حیاتید. تجربه موفق مدیرت مشارکتی آبیاری: مطالعه موردی شرکت سهامی آبیاری و کشاورزی مجن- شاهرود. آب و توسعه پایدار, v. 1, n. 3, p. 83-88, 26 جولای 2015.