طاهریق. بررسی توان گیاه‌پالایی ساق‌ترشک و ذرت برای حذف آلاینده سولفونات آنتراکینون. آب و توسعه پایدار, v. 2, n. 1, p. 41-50, 21 سپتامبر 2015.