جمالیغ.; زمانیس. عوامل موثر بر الگوی مصرف آب و بهینه‌سازی آن در بخش خانگی مناطق روستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان بوشهر). آب و توسعه پایدار, v. 2, n. 1, p. 81-86, 21 سپتامبر 2015.