ناصرید. ا. تطبیق معانی فنی و ادبی حوضه و آبریز (یادداشت فنی). آب و توسعه پایدار, v. 1, n. 3, p. 89-91, 26 جولای 2015.