قلی پورا.; علامتیانا. بررسی اثر تغییرات درجه حرارت و زبری کانال بر کیفیت فاضلاب تصفیه‌خانه پرکندآباد مشهد با استفاده از مدل‌سازی عددی. آب و توسعه پایدار, v. 2, n. 1, p. 51-58, 21 سپتامبر 2015.