داودآبادیم.; شالپوشش.; بلورچیح. بهبود ارزیابی عملکرد مالی با انتخاب نماینده‌ی شاخص‌ها با رویکرد تئوری تحلیل رابطه‌ی خاکستری (مطالعه موردی: شرکت‏ های آب و فاضلاب شهری). آب و توسعه پایدار, v. 2, n. 1, p. 9-16, 21 سپتامبر 2015.