زینلی نجف آبادیم.; مظفریانح.; بهارلوییش. تحلیلی بر پرداخت حضوری قبوض آب‏ بها و تأثیر آن بر هزینه‏ های شرکت‏ های آب و فاضلاب. آب و توسعه پایدار, v. 2, n. 1, p. 17-24, 21 سپتامبر 2015.