یوسف زاده چابکم.; باقریع.; داوریک. ارزیابی سیستم منابع آب محدوده‌ی مطالعاتی آبخوان مشهد با رویکرد به ‌هم ‌پیوسته براساس چارچوب حسابداری آب. آب و توسعه پایدار, v. 2, n. 1, p. 25-32, 21 سپتامبر 2015.