قلعه بان تکمه داشم.; طاهری تیزروع.; زارع ابیانهح. چهارچوب مدل‌‌های عامل‌بنیان در شبیه‌سازی رفتار ذینفعان برای مدیریت منابع آب. آب و توسعه پایدار, v. 2, n. 1, p. 87-94, 21 سپتامبر 2015.